Hà Nội chấp thuận cho 23 nhà đầu tư triển khai 34 dự án cấp nước

Trong đó, 4 dự án nguồn đang triển khai, hoàn thành trong năm 2018 với công suất tăng thêm 335 nghìn m3/ngày đêm; 7 dự án nguồn hoàn thành giai đoạn 2019-2020, công suất tăng thêm trên 1 triệu m3/ngày đêm.

Thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho 23 nhà đầu tư triển khai 34 dự án cấp nước trên địa bàn thủ đô. Trong đó, 4 dự án nguồn đang triển khai, hoàn thành trong năm 2018 với công suất tăng thêm 335 nghìn m3/ngày đêm; 7 dự án nguồn hoàn thành giai đoạn 2019-2020, công suất tăng thêm trên 1 triệu m3/ngày đêm. Tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý II/2018 về công tác cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã có 23 nhà đầu tư được chấp thuận triển khai 34 dự án cấp nước trên địa bàn thành phố. Trong đó, 4 dự án nguồn đang triển khai, hoàn thành trong năm 2018 với công suất tăng thêm 335 nghìn m3/ngày đêm; 7 dự án nguồn hoàn thành giai đoạn 2019-2020, công suất tăng thêm trên 1 triệu m3/ngày đêm. Đối với các dự án phát triển mạng lưới cấp nước, trong năm 2018, Thành phố sẽ hoàn thành 9 dự án cấp nước cho 78 xã; các dự án khác đang triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 2019, 2020 để đảm bảo 100% người dân được tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch. Tổng công suất các nguồn cấp nước tập trung trên địa bàn Thành phố khoảng 950.000 đến 1 triệu m3/ngày đêm, trong đó chủ yếu vẫn là nguồn nước ngầm (620.000 m3), tiếp đó là nguồn nước mặt sông Đà (230 nghìn đến 250 nghìn m3); nguồn nước mặt sông Hồng khoảng 100.000 - 130.000 m3. Đối với các tuyến ống cấp nước hiện có, trong thời gian tới, chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị cấp nước phải tiến hành các giải pháp làm sạch hệ thống đường ống, đồng thời, bổ sung hệ thống lọc nước để đảm bảo cấp nước sạch uống ngay tại vòi theo tiêu chuẩn châu Âu. Về kết quả công tác cấp nước, đến nay, tỷ lệ dân đô thị được cấp nước sạch đạt gần 100%. Tại khu vực nông thôn (với 17 huyện, 416 đơn vị hành chính cấp xã), thời điểm tháng 6/2016 có 37,2% dân số được sử dụng nước sạch, số còn lại sử dụng nước hợp vệ sinh từ giếng khoan của người dân và nguồn nước mưa… thì đến hết năm 2017, Thành phố đã chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thiện việc đấu nối, cấp nước sạch cho gần 132 nghìn hộ với trên 527 nghìn nhân khẩu, nâng tỷ lệ cấp nước sạch khu vực nông thôn lên 49,4%. Tiếp đó, đến hết tháng 5/2018, Thành phố đã nâng tỷ lệ cấp nước sạch nông thôn lên 52%. Từ nay đến hết năm 2018, Thành phố tiếp tục hoàn thành việc đấu nối, cấp nước sạch cho thêm 61 nghìn hộ với khoảng 244 nghìn người, nâng tỷ lệ cấp nước sạch khu vực nông thôn lên 55%.  Để đạt được những kết quả như vậy, theo ông Nguyễn Đức Chung, thành phố đã tích cực kêu gọi xã hội hóa đầu tư, phát triển nguồn và mạng lưới ống cấp nước, quy về một đầu mối quản lý thống nhất là Sở Xây dựng, đồng thời, điều chỉnh chất lượng nước về một chỉ tiêu là nước sạch đô thị; Chỉ đạo các sở, ngành thực hiện cải cách hành chính để đẩy nhanh các thủ tục, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực này.

Theo Thu Trang

baodautu.vn