Túi rác tự hủy Hasco, KT: 55x65 cm, không quai, loại 0.3 Kg/cuộn

Mô tả ngắn

Túi rác tự hủy Hasco, KT: 55x65 cm, không quai, loại 0.3 Kg/cuộn

Chi tiết sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Túi rác tự hủy Hasco, KT: 55x65 cm, không quai
  • Đơn vị: Cuộn
  • Trọng lượng túi: 0.3 Kg
  • Số lượng: 16 (+- 2) cái
  • Màu sắc:  Xanh